Zapytanie ofertowe nr 2/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Seniorzy na medal” przez Fundację Ja, My, Oni, który jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłaszamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu spotkań z psychologiem w formie zajęć warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji dotyczących zdrowia psychicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Ja, My, Oni

ul. Chopina 9

65-031 Zielona Góra

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie cyklu spotkań z psychologiem w formie zajęć indywidualnych (12 godzin) oraz grupowych (26 godzin). Tematem przewodnim zajęć jest trening z zakresu zdrowia psychicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Warsztaty dotyczą tematyki zdrowia psychicznego, w szczególności w zakresie aktywności twórczej i intelektualnej, zarządzania czasem, rozwijania zainteresowań, komunikacji, kształtowania relacji, zdrowego stylu życia oraz chorób psychicznych (przede wszystkim w zakresie depresji). Podczas zajęć grupowych podstawowym celem jest usprawnianie procesów poznawczych oraz pamięci. Z kolei w ramach konsultacji indywidualnych odbywają się porady związane z aktualnymi problemami osobistymi. 

 

Warunki zamówienia:

Zakres tematyczny spotkań warsztatowych:

- edukacja dotycząca zdrowia psychicznego,

- indywidualne porady związane z aktualnymi problemami osobistymi.

Miejsce realizacji zamówienia:

Zielona Góra

Termin realizacji zamówienia:

Od 29 września do 30 października 2016 r.

Terminy zostaną określone szczegółowo przez Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia.

Wymagania względem Oferenta:

a) wykształcenie kierunkowe-  ukończone studia wyższe z zakresu psychologii,

b) minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń,

c) dyspozycyjność od poniedziałku do piątku,

d) komunikatywność i wysoka kultura osobista,

e) pozytywne nastawienie, samodzielność,

f) mile widziane prawo jazdy kat. B i własny samochód.

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Prosimy, aby oferta wykonawcy zawierała:

  1. Cenę brutto za wykonanie usługi.
  2. Proponowane terminy i szczegółowy harmonogram prowadzenia zajęć warsztatowych i konsultacji indywidualnych.
  3. Opis doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć.
  4. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i umiejętności.

 

Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej i przesłać pocztą elektroniczną na adres: s.koziel@jamyoni.org.pl do dnia 28 września do godziny 12.00.

 

O ewentualnym wybraniu ofert zostaną Państwo poinformowani telefonicznie nie później niż w terminie 1 dnia od daty terminu końcowego składania ofert.