Autodiagnoza

Osoby podejrzewające u siebie zaburzenia depresyjne mogą przeprowadzić test Becka, który odzwierciedla możliwość występowania choroby depresyjnej. Zastrzegamy, iż wyniki samodzielnie wypełnionego testu należy skonsultować z lekarzem psychiatrą. Szczególnie zalecane jest, aby osoby z bliskiej rodziny chorego zwróciły uwagę na wyniki testu,a  jednocześnie porównały skalę Becka z wynikami skali depresji Hamiltona, która wykorzystywana jest częściej przez specjalistów.