Konkurs dla uczniów szkół i seniorów

Fundacja Ja, My, Oni ogłasza konkursy dla uczniów szkół oraz seniorów.

Konkursy finansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Seniorzy na medal” oraz ze środków własnych Organizatora.

SZCZEGÓŁY KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ:

a) Prace plastyczne na temat: „Osoby starsze wśród nas”
- dowolna technika wykonania;
- format pracy A4 i większy;
- praca powinna być podpisana (imię i nazwisko, wiek) i zawierać tytuł.
b) Twórczość literacka na temat: „Blaski i cienie jesieni życia”
- forma literacka: wiersz, krótkie opowiadanie, list lub inna krótka forma literacka;
- format pracy A4;
- praca powinna być napisana komputerowo;
- praca powinna być podpisana (imię i nazwisko, wiek) i zawierać temat
c) Multimedialna prezentacja na temat – „Super VIP”
- forma: prezentacja multimedialna (do 15 slajdów), film krótkometrażowy (do 3 min.);
- praca powinna być nagana na płytę CD lub DVD, ewentualnie zgrana na pendriva;
- praca powinna być podpisana (imię i nazwisko, wiek) i zawierać tytuł.

Każda praca oceniana będzie według poniższych wytycznych w ramach poszczególnych
kryteriów tematycznych, wspólne wytyczne dla wszystkich kategorii konkursowych to:
· zawarcie idei integracji społecznej;
· ścisłe nawiązanie do tematu pracy;
· ukazanie zasobów osób starszych;
· ukazanie procesu starzenia się jako etapu życia przeżywanego w sposób godny i wartościowy;
· twórczy charakter pracy;
· wykonanie artystyczne.

SZCZEGÓŁY KONKURSU DLA SENIORÓW:

Cele konkursu:
zachęcenie do zapoznania się z tematyką dotyczącą osób starszych i wymianą międzypokoleniową;
- ukazanie pokolenia Seniorów jako wartościowej grupy społecznej;
- przeciwdziałanie stereotypom i niwelowanie negatywnych zachowań względem osób starszych.

Rodzaje konkursów:
1) Prace plastyczne wykonane techniką dowolną na temat: „Osoby starsze wśród nas”
2) Twórczość literacka na temat: „Blaski i cienie jesieni życia” (np. opowiadanie, wiersz, wywiad)
3) Multimedialna prezentacja na temat – „Super VIP” (prezentacja lub film krótkometrażowy)

Adresatami konkursu są osoby zamieszkujące w województwie lubuskim, które ukończyły 60 rok życia.

CZAS TRWANIA:

Konkursy trwają od 1 września do 20 października 2016 r.
- prace wraz z formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy dostarczyć/przesłać do dnia 20 października 2016 r. do siedziby Organizatora na adres:
Fundacja Ja, My, Oni
ul. Chopina 9
65-031 Zielona Góra