O nas

Sławomir Kozieł

Prezes Zarządu

Socjolog, z zamiłowania badacz życia społecznego. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Główną pasję, czyli możliwość badania życia społecznego rozwija poprzez uczestnictwo w różnych projektach badawczych, jako osoba odpowiedzialna za merytoryczną oraz organizacyjną część przedsięwzięcia projektowego. Nauke zainteresowania odnosiły się do rozwoju i aspiracji zawodowych i życiowych osób, jednakże obecnie związane są głównie z tematyką występowania depresji w społeczeństwie polskim.

Osoba zawodowa związana z przedsiębiorstwem z branży budowlanej, w której odpowiedzialna jest za rozwiązanie spraw trudnych istniejących pomiędzy firmą, a  konsumentami.

W Fundacji odpowiedzialny za zarządzanie bieżącym funkcjonowaniem organizacji oraz tworzeniem nowych projektów i ich realizacją. Inicjator różnych pomysłów oraz pomysłodawca idei.

Agnieszka Demichowicz

Członek Zarządu

Ukończyła studia magisterskie z socjologii i filologii polskiej ze specjalnością pedagogiczną na Uniwersytecie Zielonogórskim. Studiowała również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kończąc studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. Zakres jej naukowych zainteresowań jest bardzo szeroki – interesuje się językowym aspektem reklamy, psychologią oraz tematyką rodzinną (badała aspekt rodzin zastępczych, jako jednej z form opieki nad dzieckiem). W polu jej zainteresowań leżą również sposoby motywacji stosowane przez pracodawców wśród swoich pracowników.

Obecnie pełni funkcję kierowniczą, udoskonalając umiejętności mądrego zarządzania pracownikiem. W codziennej pracy stara się być dobrym menadżerem, dbając o pozytywną atmosferę pracy, motywację pracowników oraz budując dobry wizerunek firmy.

W Fundacji odpowiada za promocję i kontakt z firmami. Dba o sprawną organizację podejmowanych przedsięwzięć oraz koordynuje i planuje projekty organizacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty.

Dorota Gromnicka

Członek Zarządu

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku INTRA, który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Studia magisterskie ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości ukończyła na UKSW w Warszawie. Studiowała również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.
Doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem w kontakcie terapeutycznym rozwija w różnych ośrodkach i organizacjach zajmujących się pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną. Swój warsztat pracy doskonaliła na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Warszawie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”. Obecnie jest współwłaścicielką warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju „Strefa Zmiany”, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową z osobami dorosłymi , które borykają się z różnymi problemami życiowymi, przebywają w kryzysie, przeżywają trudności w relacjach z bliskimi, cierpią na depresję, zaburzenia psychosomatyczne, dotyka ich DDA.

Jestem autorką publikacji na temat zastosowania technik dramowych w pracy z grupą oraz artykułów o tematyce psychologicznej, poradników: "Depresja, jak pomóc sobie i bliskim", „Jak zbudować poczucie własnej wartości” a także filmu dokumentalnego "Żyję Odważnie".

W Fundacji zajmuje się konsultacjami merytorycznymi z zakresu psychoterapii i pomocy osobom cierpiącym na depresję oraz ich bliskim, a także merytorycznym współtworzeniem programu Fundacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty propagujące wiedzę na temat depresji oraz stanowiące jej profilaktykę.

Dorota Szymańska

Członek Zarządu

Ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studia podyplomowe z Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Zintegrowanego w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. Obecnie pracuje jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej.

W ciągu ostatnich 7 lat zajmowała się głównie projektami. Wchodziła w skład zespołów, które starały się pozyskać środki finansowe na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć, własny rozwój i działania społeczne. Aplikowała o środki unijne, krajowe i międzynarodowe w różnych aspektach działalności. Posiada duże doświadczenie w tym zakresie. Prywatnie, jako sołtys, również wykorzystuje możliwości zewnętrznych dofinansowań na rozwój swojego regionu.

W Fundacji pełni funkcję specjalisty ds. projektów. W głównej mierze odpowiedzialna jest za pisanie wniosków i aplikowanie o środki umożliwiające rozwój Fundacji. Realizuje i rozlicza projekty związane z działalnością Fundacji.