Sponsorzy

Ważną rolę w możliwości realizowania celów przez Fundację spełniają sponsorzy, dzięki którym możemy realizować akcje społeczne oraz przedsięwzięcia szerzące wiedzę o chorobie XXI wieku. Jako młoda Fundacja przykładamy najwyższą wartość do naszych sponsorów, wspierając ich pośrednio w realizacji celów biznesowych.

Bardzo ważni są dla nas sponsorzy zarówno prywatni, bez których niniejsze przedsięwzięcie nie miałoby szansy zaistnieć oraz sponsorzy prawni, którzy poprzez realizację celów biznesowych pragną wypełniać misję społecznej odpowiedzialności biznesu.

Obecnie prowadzimy intensywne wysiłki, aby realizowane przez nas działania mogły objąć większą część województwa lubuskiego oraz dolnośląskiego, a będzie to możliwe dzięki pozyskaniu strategicznych sponsorów. Mamy nadzieję, iż nasze wysiłki doprowadzą do szybkiego zwiększania środków finansowych przeznaczonych na realizację celów fundacji.

Pragniemy nagradzać naszych sponsorów firmowych jak i prywatnych, gdyż dzięki ich wierze w nasze siły, możemy zmieniać świat.

Zachęcamy do kontaktu z nami i wsparcia naszej aktywności.