Sposoby wsparcia

Działalność Fundacji można wesprzeć na wiele sposobów, a w szczególności poprzez:

  • zaangażowanie się w działalność wolontarystyczną;
  • wsparcie materialne naszej działalności;
  • wsparcie ideowe naszych przedsięwzięć.

Firmy jako jednostki dbające o realizację idei społecznej odpowiedzialności biznesu, mogą wesprzeć nasze działania, które przyczyniają się do promocji wiedzy na temat choroby cywilizacyjnej, jaką jest depresja oraz przeciwdziałaniu chorobie.

Wsparcie osób prywatnych jest szczególnie cenne, gdyż zaangażowanie poszczególnych osób w realizację celów statutowych Fundacji, zwiększa ich efektywność oraz daje możliwość szerszego zasięgu naszych działań. Wsparcie materialne osób prywatnych umożliwia nam realizację przedsięwzięć społecznych.

Istotne dla naszej działalności jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, gdyż to w poszczególnych gminach, powiatach i województwach realizujemy nasze przedsięwzięcia i akcje, które nie mogłyby mieć miejsca bez wsparcia samorządowców.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej działalności:

  • działaniem na rzecz realizacji celów statutowych fundacji;
  • wsparciem merytorycznym naszej pracy;
  • wsparciem materialnym.