Partnerzy

Samodzielne działania w XXI wieku są mniej efektywne, niż wspólne zaangażowanie partnerów, dzięki którym można w szybszy, łatwiejszy i bardziej zrównoważony sposób osiągać cele społeczne. Właśnie z tych powodów, od dnia powstania Fundacji prowadzimy rozmowy z dwoma kluczowymi organizacjami społecznymi, których cele są tożsame z naszą misją. Wierzymy, iż synergia naszych możliwości doprowadzi do skuteczniejszej realizacji społecznych inicjatyw, a jednocześnie udowodni, iż możemy jako niezależne podmioty wspierać siebie i wspólnie działać w obszarach łączących niezależne organizacje.

Wkrótce zaprezentujemy Państwu szczegółowe informacje na temat współpracy z naszymi partnerami.