Kontakt

Siedziba Fundacji:

Sławomir Kozieł

Osoba kontaktowa

Fundacja „Ja, My, Oni”
ul. Chopina 9
65-031 Zielona Góra
Telefon: (68) 30 700 60
e-mail: zielonagora@jamyoni.org.pl

KRS: 0000476765
NIP: 929-18-56-755
Regon: 081162283

   

Terminy spotkań:

 

                        

Drugi wtorek miesiąca:
- od 18 do 19

Konto fundacji

40-2030-0045-1110-0000-0413-3040  (BGŻ BNP Paribas)

Obecnie terenem działalności fundacji jest województwo lubuskie, w którym mieści się siedziba, a w szczególności obecnie tworzone Centrum Zdrowia Psychicznego w Zielonej Górze.

W związku z intensywnym rozwojem w najbliższym czasie planujemy otwarcie kolejnych oddziałów w północno – zachodniej części Polski. 

Zachęcamy do współpracy wszystkie osoby, które chcą działać na rzecz celów realizowanych przez Fundację, a szczegóły możliwej współpracy znajdują się w zakładce „Wolontariat”.