Aktualne

Nowy Rok rozpoczęliśmy od burzliwych dyskusji na temat naszych dotychczasowych poczynań oraz omówienia dalszych perspektyw związanych z rozwojem Fundacji. Nie zabrakło też oczywiście nowych pomysłów, które niebawem pragniemy wcielić w życie. Poniżej znajdują się informacje na temat najbardziej aktualnych projektów, realizowanych przez Fundację Ja, My, Oni:

AKADEMIA 50+

Od samego początku swego istnienia Fundacja zajmuje się działaniami służącymi poszerzaniu świadomości społecznej na tematy związane z szeroko pojętym zdrowiem psychicznym.      W tym celu prowadzimy szkolenia i warsztaty adresowane do grup, które są szczególnie narażone na problem, jaki stanowi współcześnie depresja. Jedną z takich kategorii są właśnie osoby starsze, do których kierujemy projekt „Akademia 50+”. W ramach realizacji tej koncepcji zorganizowaliśmy w ubiegłym roku zajęcia ze Studentami Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które zamierzamy wciąż kontynuować. Chcemy również zachęcać Seniorów do aktywnego włączania się w życie społeczne – poznawania nowych ludzi, udziału w wydarzeniach kulturalnych czy odkrywania w sobie nowych pasji. Mamy bowiem świadomość, że osoby starsze często zamykają się niejako na świat zewnętrzny, gdyż uważają, iż najlepsze lata mają już za sobą i w zasadzie nic dobrego na nich już nie czeka. Często zdarza się, że popadają oni wówczas w depresję, jednocześnie nie zdając sobie z tego  nawet sprawy. Dlatego trzeba im pokazać, że to nieprawda, a proces starzenia się to naturalna kolej rzeczy, którą należy zaakceptować. Nie znaczy to jednak, że należy rezygnować ze wszystkiego, co sprawia nam radość i przynosi satysfakcję. Seniorzy posiadają przecież doświadczenie i wiedzę życiową, którą mogą dzielić się z osobami młodszymi – Fundacja chce stwarzać ku temu większe możliwości, a osoby starsze muszą jedynie dać sobie na to szansę.

DEPRESJA – CHOROBA MŁODEGO POKOLENIA

Młodzież stanowi kolejną, bardzo ważną grupę, do której kierujemy nasze wysiłki edukacyjne. Młodsze pokolenie – podobnie jak seniorzy, choć z zupełnie innych powodów – zastanawiając się nad sensem swojego nastoletniego życia nie rzadko popada w stany depresyjne, wynikające z poczucia braku akceptacji, presji otoczenia czy trudnej sytuacji rodzinnej. W Polsce coraz częściej spotkać możemy także zjawisko przemocy w sieci, które przenosi się bezpośrednio do środowiska szkolnego. To wszystko sprawia, że obecnie tak istotne staje się edukowanie młodszej części społeczeństwa w kwestii zagadnień związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego, a w tym i problemem, jakim obecnie jest depresja.

 

SŁAWNI WYGRANI

Projekt „Sławni Wygrani” to de facto kampania społeczna, w którą zaangażować chcemy znane osoby, które same niegdyś borykały się z depresją i tę walkę wygrały. Chodzi tu przede wszystkim o pokazanie, że depresja jest chorobą demokratyczną, która może dotknąć każdego, bez względu na płeć, wiek, zawód, wykształcenie, posiadane zasoby czy prestiż. Zatem nawet postacie powszechnie rozpoznawalne, obracające się w świecie show biznesu i bogactwa, które mają – wydawałoby się – wszystko, czego potrzeba do szczęścia, mogą doświadczyć załamania psychicznego oraz popaść w dołek emocjonalny. Jednak, co ważniejsze, tak samo są one również w stanie poradzić sobie z depresją i powrócić do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Mamy nadzieję, że Sławni-Wygrani opowiedzą nam o swoich doświadczeniach z depresją oraz o tym, jak udało im się przezwyciężyć chorobę.

 

NIE ODCHODŹ ZA SZYBKO

„Nie odchodź za szybko” to projekt obejmujący serię powiązanych ze sobą akcji, których kulminacją będzie listopadowa zbiórka pieniędzy, prowadzona w trakcie Dnia Wszystkich Świętych. Jednocześnie Fundacja Ja, My, Oni pojawi się na najważniejszych imprezach i wydarzeniach odbywających się w tym roku na terenie naszego miasta. W ten sposób chcemy przypominać Zielonogórzanom, że warto zwracać uwagę na kondycję naszego zdrowia psychicznego, naszej rodziny czy też najbliższych przyjaciół. Bowiem w najczarniejszym scenariuszu w końcu może zdarzyć się tak, że będzie już niestety za późno. Tematem przewodnim jest tu problematyka związana z rosnącą liczbą samobójstw w Polsce, o czym często się wprost nie mówi, gdyż jest to zagadnienie niebywale trudne czy wręcz bolesne. Nie ma jednak wątpliwości, że należy podjąć tu wszelkie możliwe działania, ażeby móc zjawisku temu przeciwdziałać i jednocześnie uświadamiać społeczeństwo o skali tego problemu.

 

FUNDRAISING

W ramach fundraisingu prowadzimy szereg aktywności mających na celu pozyskiwanie darczyńców, zarówno wśród lokalnych przedsiębiorstw, jak też osób indywidualnych, które zdecydują się nas wesprzeć. Można to uczynić przekazując środki finansowe lub dary rzeczowe na poczet Fundacji Ja, My, Oni. Zachęcamy w tym miejscu do wykorzystania możliwości zlecenia stałego przelewu, który – nawet niewielką kwotą, ale systematycznie – będzie zasilał konto naszej Fundacji. Szczególnie zwracamy się też w tym miejscu do firm działających nie tylko na terenie naszego województwa, ale i w całej Polsce, aby przekazały Fundacji różne gadżety opatrzone ich własnym logotypem, które w tej chwili są już nieaktualne lub zwyczajnie niepotrzebne i zalegają tylko gdzieś w magazynie.

 

PROJEKT BADAWCZY

Kolejnym przedsięwzięciem, nad jakim obecnie pracuje zespół Fundacji jest koncepcja przeprowadzenia badania dotyczącego stanu zdrowia psychicznego Lubuszan. Dotychczas nie było bowiem jeszcze projektu, który obejmowałby to zagadnienie w sposób kompleksowy. Pragniemy przy tym wykorzystać potencjał naukowo-badawczy i wiedzę, jakimi dysponują nasi wolontariusze, którzy kształcili się w kierunkach, takich jak socjologia czy psychologia. W projekcie chcemy sięgnąć zarówno do źródeł i informacji zastanych, jak również zebrać nowy, najbardziej aktualny materiał badawczy. Z kolei efektem naszej pracy stanie się zbiór najnowszych danych na temat zaburzeń psychicznych na terenie województwa lubuskiego, a także próba identyfikacji przyczyn i uwarunkowań danego zjawiska.