Zapraszamy do udziału w projekcie

Jeśli doświadczasz trudności psychicznych z kręgu depresji, nerwicy, schizofrenii, zaburzeń odżywiania

Chcesz czuć się lepiej ze sobą samym i w swoim otoczeniu

Potrzebujesz się wzmocnić i dowiedzieć, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne

Jesteś w wieku 18-65lat

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU "Aktywne i zintegrowane społeczeństwo w kwestiach zdrowia psychicznego"

W ramach projektu oferujemy:

  • Warsztat z komunikacji interpersonalnej
  • Trening asertywności
  • Warsztat z umiejętności rozmawiania o swojej chorobie
  • Warsztat z kształtowania poczucia własnej wartości
  • Zajęcia teatralne

Termin projektu: VI-X 2015r.

Celem Projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne - w obszarze zdrowia psychicznego, na skutek edukacji, aktywności i komunikacji dwóch grup społecznych – osób chorych (z zaburzeniami psychicznymi) i zdrowych. Zadanie jest odpowiedzią na niską świadomość społeczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego, potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych, a także uzupełnienia działań terapeutycznych, wykluczenia społecznego osób chorych psychicznie oraz stanowi narzędzie do korygowania nieprawidłowych postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgłoszenia:

Do projektu można zgłaszać się telefonicznie, mailowo, poprzez facebook lub e-mail. Wystarczy wypełnić:

  • Formularz rekrutacyjny
  • Kwestionariusz potrzeb i oczekiwań

Dokumenty znajdują się pod adresem: http://jamyoni.org.pl/pl/Aktualnosci/Dokumenty-rekrutacyjne .

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać osobiście w siedzibie Organizatora (Fundacja Ja, My, Oni, Zielona Góra, ul. Chopina 9), dzwoniąc pod nr telefonu: 68 30 700 60, wysyłając wiadomość na facebooku (www.facebook.com/FundacjaJaMyOni) lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-maila wraz z formularzem rekrutacyjnym na adres: s.koziel@jamyoni.org.pl .

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.