Konkursy dla uczniów zielonogórskich szkół

Zapraszamy uczniów szkół powiatu zielonogórskiego do udziału w dwóch konkursach, które realizowane są ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach projektu "Aktywne i zintegrowane społeczeństwo w kwestiach zdrowia psychicznego".

Ogłaszamy dwa konkursu:

1. Stworzenie plakatu Zielonogórskiego Dnia Zdrowia Psychicznego, który będzie promował ideę zdrowia psychicznego

2. Nakręcenie filmu obrazującego hasło "Zdrowy i chory - obywatel tak samo ważny".

 

Wymagania wobec uczestników konkursu:

–                    konkurs adresowany jest do  uczniów szkół zlokalizowanych w powiecie zielonogórskim w wieku 14 – 19 lat;

–                    uczestnicy konkursu zamieszkują teren powiatu zielonogórskiego;

–                    osoby niepełnoletnie dostarczają zgodę opiekunów prawnych lub rodziców na wzięcie udziału w konkursie.

 

Sposób zgłoszenia prac konkursowych:

–                    konkurs trwa od 1 sierpnia do 25 września 2015 r.;

–                    prace należy dostarczyć do dnia 25 września 2015 r. do siedziby organizatora (Fundacja Ja, My, Oni ul. Chopina 9 65-001 Zielona Góra) samodzielnie lub listownie, wraz z formularzem zgłoszeniowym pracy (Załącznik nr 1).

 

Nagrody w konkursie filmowym:

–                    I miejsce – laptop

–                    II miejsce – rower

–                    III miejsce – tablet

–                    wyróżnienia ośmiu kolejnych filmów – upominki o wartości 100 zł.

Nagrody w konkursie na plakat:

–                    I miejsce – tablet

–                    II miejsce – telefon komórkowy

–                    III miejsce – czytnik książek elektronicznych

–                    wyróżnienia dziesięciu kolejnych plakatów – upominki o wartości 40 zł.

 

Więcej informacji: http://jamyoni.org.pl/pl/Aktualnosci/Dokumenty-rekrutacyjne