KONIEC: "Depresja - choroba młodego pokolenia"

"Depresja - choroba młodego pokolenia" - projekt, którego głównym celem było przeciwdziałanie wzrostowi zachorowań na depresję wśród młodzieży, zakończył się pod koniec maja 2014 roku.

Projekt został zrealizowany w szkołach ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych we Wschowie.

Przeszkoleni zostali nauczyciele, którzy dzięki dokonywanej każdego dnia obserwacji uczniów, są w stanie zdiagnozować pierwsze symptomy depresji. 

Nauczyciele z uwagą wysłuchali następujących zagadnień:

- skala zaburzeń depresyjnych w Polsce;

- symptomy depresji;

- wykrywanie zaburzeń nastroju u młodzieży;

- adresów miejsc pomocy specjalistycznej;

- możliwości zapobiegania wzrostowi zachorowań.

Dyrektorzy szkół byli mile zaskoczeni prowadzonymi szkoleniami, dlatego pozytywnym efektem projektu będą szkolenia realizowane przez Fundację Ja, My, Oni, które zostaną skierowane do uczniów, a rozpoczną się od września 2014 roku.