Zapytanie ofertowe nr 3/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Seniorzy na medal” przez Fundację Ja, My, Oni, który jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłaszamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu spotkań z instruktorem zajęć ruchowych w formie zajęć warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji dotyczących treningu zdrowego trybu życia.

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Ja, My, Oni

ul. Chopina 9

65-031 Zielona Góra

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie cyklu spotkań z instruktorem zajęć ruchowych w formie zajęć indywidualnych (40 godzin) oraz grupowych (8 godzin). Tematem przewodnim zajęć jest trening z zakresu zdrowego trybu życia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Warsztaty dotyczą tematyki zdrowego trybu życia, w szczególności w zakresie aktywności fizycznej, w szczególności zweryfikowania swojej wiedzy na temat stanu ruchowego oraz możliwości jego poprawienia. Celem zajęć grupowych jest weryfikacja stanu ruchowego beneficjentów, przedstawienie zestawu ćwiczeń odpowiednich dla grupy odbiorców oraz możliwość ich wykonania. Z kolei w ramach konsultacji indywidualnych odbędą się porady fizjoterapeutyczne/instruktorskie oraz wykonywanie ćwiczeń indywidualnie z instruktorem.

 

Warunki zamówienia:

Zakres tematyczny spotkań warsztatowych:

- edukacja dotycząca zdrowia psychicznego,

- indywidualne porady związane z aktualnymi problemami osobistymi.

Miejsce realizacji zamówienia:

Zielona Góra

Termin realizacji zamówienia:

Od 1 października do 30 października 2016 r.

Terminy zostaną określone szczegółowo przez Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia.

Wymagania względem Oferenta:

a) wykształcenie kierunkowe tj. instruktor zajęć ruchowych

b) minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowych z osobami starszymi,

c) dyspozycyjność od poniedziałku do piątku,

d) komunikatywność i wysoka kultura osobista,

e) pozytywne nastawienie, samodzielność,

f) mile widziane prawo jazdy kat. B i własny samochód.

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Prosimy, aby oferta wykonawcy zawierała:

  1. Cenę brutto za wykonanie usługi.
  2. Proponowane terminy i szczegółowy harmonogram prowadzenia zajęć warsztatowych i konsultacji indywidualnych.
  3. Opis doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć.
  4. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i umiejętności.

 

Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej i przesłać pocztą elektroniczną na adres: s.koziel@jamyoni.org.pl do dnia 30 września do godziny 15.00.

 

O ewentualnym wybraniu ofert zostaną Państwo poinformowani telefonicznie nie później niż w terminie 1 dnia od daty terminu końcowego składania ofert.