Zapytanie ofertowe nr 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Seniorzy na medal” przez Fundację Ja, My, Oni, który jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłaszamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu spotkań z dietetykiem w formie zajęć warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji dotyczących zdrowej diety.

ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja Ja, My, Oni

Ul. Chopina 9

65-031 Zielona Góra

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przeprowadzenie cyklu spotkań z dietetykiem w formie zajęć indywidualnych (60 godzin) oraz grupowych (8 godzin). Tematem przewodnim zajęć jest trening zdrowego trybu życia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Warsztaty w zakresie zdrowego stylu życia, wdrażania aktywności fizycznej i odpowiedniego żywienia będą miały na celu profilaktykę chorób dietozależnych, cywilizacyjnych, poprawę jakości życia, wzmocnienie samooceny, a w rezultacie poprawę zdrowia. Konsultacje indywidualne będą miały na celu dobranie zaleceń dietetycznych do aktualnego stanu zdrowia każdego z uczestników.

Warunki zamówienia:

Zakres tematyczny spotkań warsztatowych:

- edukacja dotycząca zasad zdrowego żywienia

- indywidualne zalecenia dietetyczne dostosowane do stanu zdrowia

Miejsce realizacji zamówienia:

Zielona Góra

Termin realizacji zamówienia:

Od 26 września do 30 października.

Terminy zostaną określone szczegółowo przez Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia.

Wymagania względem Oferenta:

a) wykształcenie kierunkowe-  ukończone studia wyższe w specjalności Dietetyk,

b) minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń,

c) posiadanie aktualnej polisy OC w przedmiotowym zakresie,

d) dyspozycyjność od poniedziałku do piątku,

e) komunikatywność i wysoka kultura osobista,

f) pozytywne nastawienie, samodzielność,

g) mile widziane prawo jazdy kat. B i własny samochód.

 

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Prosimy, aby oferta wykonawcy zawierała:

  1. Cenę brutto za wykonanie usługi
  2. Proponowane terminy i szczegółowy harmonogram prowadzenia zajęć warsztatowych i konsultacji indywidualnych
  3. Opis doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć
  4. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i umiejętności

 

Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej i przesłać pocztą elektroniczną na adres: s.koziel@jamyoni.org.pl do dnia 23 września do godziny 15.

 

O ewentualnym wybraniu ofert zostaną Państwo poinformowani telefonicznie nie później niż w terminie 3 dni od daty terminu końcowego składania ofert.