Ogłaszamy konkursy na plakat oraz film

W ramach projektu organizowane są konkursy aktywnie promujące tematykę projektu: Film pt. „Zdrowie psychiczne – zadbaj o nie” oraz Plakat na Lubuski Dzień Zdrowia Psychicznego. Konkursy skierowane są do mieszkańców województwa lubuskiego (w tym uczestników projektu). Zwycięzcy otrzymają nagrody.

Uwieńczeniem wszystkich działań będzie wspólna inicjatywa społeczna - konferencja: Lubuski Dzień Zdrowia Psychicznego, podczas której wystąpią prelegenci, nastąpi rozstrzygnięcie konkursów, udostępniona będzie broszura edukacyjne, nastąpi wystawienie sztuki „Jestem tu” (przedstawianej przez osoby chore), wystawa plakatów, także prowadzone będą otwarte konsultacje ze specjalistami. Realizację konferencji wspierać będą wolontariusze związani z organizacjami pozarządowymi, a także uczestnicy projektu.

Czemu służy projekt?

Wzrostowi wiedzy na temat integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym, wzrostowi zaangażowania w sprawy zdrowia psychicznego i promocji zdrowia.

Co wyniosą i zyskają odbiorcy projektu?

  1. Poprawę kompetencji społecznych u osób z zaburzeniami psychicznymi z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, kształtowania poczucia swojej wartości, rozmawiania o swojej chorobie poprzez udział w warsztatach.
  2. Wzrost kreatywności, ekspresji emocji i wyrażania własnego zdania u osób chorych poprzez udział w zajęciach teatralnych.
  3. Nabycie wiedzy i umiejętności wśród członków rodzin osób dotkniętych chorobami psychicznymi z zakresu komunikacji, wiedzy na temat zdrowia psychicznego, pomocy osobie chorej psychicznie.
  4. Uzyskanie wsparcia psychicznego integrującego rodzinę wśród członków rodzin osób dotkniętych chorobami psychicznymi.
  5. Nabycie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego wśród młodzieży.
  6. Nabycie wiedzy i kompetencji pozwalających na przełamanie barier i stereotypów na temat osób z zaburzeniami psychicznymi wśród młodzieży.
  7. Wzrośnie liczba osób doświadczających integracji społecznej i zdobywających wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego.
  8. Wzrośnie liczba obywateli angażujących się w inicjatywy lokalne związane z kwestiami zdrowia psychicznego m.in. poprzez udział w warsztatach i wspólną organizację Lubuskiego Dnia Zdrowia Psychicznego
  9. Wzrośnie świadomość społeczna i wiedza w kwestiach zdrowia psychicznego.