Wolontariusze

Wolontariusze są bardzo ważnym filarem realizowanej działalności, gdyż bez ich wsparcia, motywacji i chęci do działania, większość projektów nie mogłaby być przygotowywana i realizowana. Jako organizacja nowocześnie zarządzana, inwestujemy w naszych wolontariuszy i podejmujemy wszelkie możliwe działania zmierzające do zapewnienia osobom ciekawie spędzonego czasu w oparciu o dużą dozę samodzielności i atrakcyjność realizowanych projektów.

Każda osoba, która podejmie z nami współpracę w oparciu o wolontariat może liczyć na:

 • wsparcie w rozwoju umiejętności;
 • atrakcyjnie spędzony czas wolny;
 • możliwość nauki;
 • możliwość realizacji w III sektorze;
 • dużą dozę samodzielności;
 • odpowiedzialność projektową;
 • możliwość późniejszego zatrudnienia.

Nasza Fundacja ceni osoby aktywne, kreatywne, dążące do rozwoju zawodowego opartego na realizacji idei III sektora. Każdego wolontariusza traktujemy indywidualne oraz zapewniamy zadania w oparciu o predyspozycje osobowościowe. Naszą misją jest postrzeganie Fundacji przez każdego wolontariusza jako ORGANIZACJI PRZYJAZNEJ WOLONATRIUSZOM, czyli spełniającej poniższe kryteria:

 • nasi wolontariusze znają misję, cele i działania organizacji;
 • w organizacji funkcjonuje koordynator przygotowany do pracy z wolontariuszami;
 • opracowany jest regulamin pracy wolontariuszy, zawierający zasady funkcjonowania w placówce, oraz ich prawa i obowiązki;
 • każdy wolontariusz podejmujący współpracę z organizacją ma opisany indywidualny program pracy uwzględniający m.in. zakres prac, czas, sposoby i formy ich realizacji;
 • wolontariusze są przygotowywani do swoich zadań;
 • istnieje atmosfera partnerstwa i życzliwości w pracy z wolontariuszami;
 • wolontariusze mają możliwość rozwoju i samorealizacji, uczestniczenia w szkoleniach, akcjach i uroczystościach organizowanych przez placówkę;
 • organizacja na co dzień dba o wolontariuszy, nagradza ich, dziękuje im za pomoc, wspiera w trudnych chwilach.